Avís Legal

 

DYNASTY MOTORS, responsable d'aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, a fi de donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, i informar de quines són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet al rigorós compliment de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. DYNASTY MOTORS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posada en coneixement als usuaris, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de DYNASTY MOTORS.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.dynastymotors.eu
Nom comercial: DYNASTY MOTORS
Denominació social: Dr. Miquel Gimeno Fabra
NIF.: ES47774530-B
Domicili social: Valls, Tarragona, Espanya
Telèfon: (+34) 690 076 984 // (+44) (0) 7712 154 504
e-mail: dynastymotorsvalls@gmail.com

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La programació i edició d'aquest lloc web així com els elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de DYNASTY MOTORS o, si escau, disposen de les llicències o autoritzacions expresses per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

La reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització de qualsevol, requereix l'autorització escrita prèvia per part de DYNASTY MOTORS. Qualsevol ús no autoritzat es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a DYNASTY MOTORS i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. DYNASTY MOTORS autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.dynastymotors.eu.

DYNASTY MOTORS reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix . Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic dynastymotorsvalls@gmail.com.

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

DYNASTY MOTORS s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

 

4. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que DYNASTY MOTORS no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. DYNASTY MOTORS no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de DYNASTY MOTORS. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, DYNASTY MOTORS no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

5. ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

 

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers a Valls.

 

 

      DIRECCIÓ
 
  • 43800 Valls, Tarragona                                    

 
  • dynastymotorsvalls@gmail.com
 
 

      SEGUEIX-NOS